irantronic testing

گروه صنعتي الترا

DATE:90/4/5
معروف است از اقاي استيو تيمبرگر تقدير شد بخاطر فعاليت هاي تحقيقاتي موضوع اي سي امAssociation for Computer Machinery (ACM)در مراسمي كه به

گروه صنعتي الترا

DATE:90/4/5
optical transport network (OTN) در جديد ترين كنفرانس مر بوط به انتقال ديتا از طريغ خطوط انتقال نوري كه در شهر سن خوزه بر گزار شد راه هاي افزايش سرعت و پهناي باند در اف پي جي اي ها بررسي شد اين همايش توسط شركت زاي لينكس بر گزار شد

Field Programmable Gate Array

DATE:90/3/30
یک اي سي کاملا قابل برنامه ریزی است . این اي سي را به هر مدار منطقی دلخواهی که بخواهیم می توان تبدیل کرد . اولین نقص اف پي جي اي این است که کاملا دیجیتال است ، اگرچه در دنیای امروز دیگر نمی توان این را یک نقص به شمار آورد . اکنون تمام بخش های صنعت به سمت دیجیتال شدن می رود و راه تبدیل آن استفاده از مبدل های آنالوگ به دیجیتال است .

دريافت خبرها - خبرنامه xml feed and news


براي دريافت خبر هاي مربوط به دنياي چيپ سازي اف پي جي اي ها كافي است از فيد هاي ما استفاده كنيد .

New Products

You can recive free
news later from PRESS
in english
Your E-mail Address
Partner
Altera.com
Press.ueuo.com
Dynamicaudio.ir
Copyright Altera© 2011 . All rights reserved